Get Adobe Flash player

Regulamin Rekrutacji
do klas pierwszych Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie 
w roku szkolnym 2017/2018


Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego ,czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum(Dz. U. z 2017 r. z dnia 20 marca 2017r. pozycja 586).

§1

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie powołuje szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
 • przyjmowanie zgłoszeń i bieżące uzupełnianie listy kandydatów w miarę ich napływania,
 • przygotowanie listy kandydatów po sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów,
 • ogłoszenie list wszystkich kandydatów z ilościami otrzymanych punktów przez kandydata w terminach określonych przez Kuratora Oświaty,
 • przygotowanie listy przyjętych do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie.
 • udzielenie kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru innej szkoły.
 • Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich punktach.

§2

 1. W roku szkolnym 2017/2018 rekrutacja do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie prowadzona jest elektronicznie.
 2. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej mogą rejestrować się w systemie w:
 • macierzystym gimnazjum
 • szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru tj. w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia w Łukowie.
 • dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu (np.: w domu, kawiarence internetowej itp.)
 1. Dokumenty wymagane od kandydata:
 • podanie o przyjęcie w danym zawodzie pobrane w elektronicznym systemie rekrutacji (adres logowania  :  https://lubelszczyzna.edu.com.pl) wypełnione i podpisane przez kandydata i jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 • 3 zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o przyjęciu na praktykę,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,


 1. Kandydat poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły.

§3

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych branżowych szkół I stopnia Lubelski Kurator Oświaty określi najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017r.

§4


 1. Planowane oddziały klas pierwszych w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia  w Łukowie w roku szkolnym 2017/2018:

Klasa wielozawodowa w zawodach:

 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • obuwnik

Klasa wielozawodowa w zawodach :

 • murarz - tynkarz
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • elektryk
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 1. 2. Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie ustala próg punktowy potrzebny do przyjęcia do szkoły – 20 punktów.
 2. W przypadku rekrutacji uzupełniającej próg punktowy może być obniżony.


Zasady rekrutacji

Ustala się sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora szkoły i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym  maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. 100 punktów-liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :

- z języka polskiego,

- z matematyki,

-z historii oraz wiedzy o społeczeństwie,

-z przedmiotów przyrodniczych,

-z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.

2, 100 punktów-liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez dyrektora szkoły.


Sposób przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 1. celujący – po 18 punktów,
 2. bardzo dobry -  po 17 punktów,
 3. dobry -  po 14 punktów,
 4. dostateczny – po 8 punktów.
 5. dopuszczający -  po 2 punkty


3.Punktację za inne osiągnięcia przyznaje się według zasady:


a.za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7  punktów,


b.za uzyskanie w zawodach typu olimpiady, konkursy, zawody sportowe –maksymalnie 18 punktów

c. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.


§5

 1. Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Łukowie ustala następujące przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum, które będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym:


 • j. polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • geografia.
 1. Szkolna komisja rekrutacyjna ustala kandydatowi liczbę punktów zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście przyjętych.
 3. Listę przyjętych do poszczególnych klas ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów i ilości miejsc w oddziale klasowym. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają dzieci lub rodzeństwo absolwentów szkoły.Dokumenty rekrutacyjne do pobrania
  18.08.2018 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj23
mod_vvisit_counterTen miesiąc399
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią813

Aktualnie: gości 3 połączonych
Data: Sie 17, 2018

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony