Get Adobe Flash player


Materiał nauczania w zawodzie sprzedawca 522301

1. Towar jako przedmiot handlu

1.1 Asortyment towarowy.

 • Podstawowe informacje o asortymencie  towarowym.
 • Charakterystyka towaroznawcza sprzedawanego  asortymentu.
 • Odbiór jakościowy towarów przeznaczonych do sprzedaży.
 • Klasyfikacja towarów.
 • Cechy sprzedawanego asortymentu.
 • Opakowania w handlu.
 • Klasyfikacja opakowań.
 • Funkcje opakowań.

1.2 Jakość towarów w handlu.

 • Normy towarowe oraz normy jakości.
 • Kontrola jakości towarów.
 • Metody badań instrumentalnych.
 • Zasady pobierania próbek towarów do badań.
 • Ocena jakości towarów.
 • Interpretowanie wyników oceny towarów.
 • Postępowanie z towarem wadliwym.
 • Bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 • Zasady pobierania próbek towarów do badania.
 • Przygotowanie próbek towarów do badań.
 • Procesy zachodzące w przechowywanych towarach żywnościowych.

1.3 Magazynowanie towarów.

 • Zasady odbioru ilościowego i jakościowego towarów.
 • Przepisy prawa dotyczące znaków jakości towarów.
 • Znaki jakości towarów.
 • Zasady kontroli wyrywkowej towarów.
 • Postępowanie wyjaśniające niezgodności dostawy i zamówienia.
 • Zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem.
 • Rodzaje i funkcje magazynów.
 • Wyposażenie magazynów.
 • Zasady przechowywania towarów w magazynach.
 • Zasady transportu towarów.
 • Rodzaje i funkcje opakowań.
 • Zasady doboru opakowania do towaru w magazynie.

1.4 Bezpieczne wykonywanie pracy

 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarne  obowiązujące w działalności handlu.
 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka występujące w środowisku pracy w handlu.

2. Organizacja i techniki sprzedaży

2.1. Dostawy towarów.

 • Zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów.
 • Rodzaje i zasady sporządzania dokumentów  dotyczących przyjmowania dostaw towarów.
 • Normy towarowe oraz normy jakości związane z przechowywaniem i konserwacją towarów.
 • Zasady oznakowania towarów i opakowań.
 • Znaki towarowe i znaki jakości.
 • Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku do przyjmowania dostaw i magazynowania towarów.
 • Racjonalna gospodarka opakowaniami w czasie towarów.

2.2. Przygotowanie i sprzedaż towarów

 • Rodzaje cen, ich elementy i sposoby ustalania.
 • Zasady przygotowania towarów do sprzedaży.
 • Zasady znakowania towarów.
 • Formy i metody prezentowania cech i walorów  użytkowych towarów.
 • Zasady rozmieszczania towarów w magazynie i na sali sprzedażowej.
 • Rodzaje magazynów ich funkcje i wyposażenie.
 • Warunki przechowywania towarów.
 • Przepisy o odpowiedzialności materialnej  sprzedawcy.
 • Zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą.
 • Metody i formy prezentowania towarów.
 • Metody i formy sprzedaży towarów.
 • Środki transportu wewnętrznego.
 • Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku do
 • przygotowywania towarów do sprzedaży.

3. Obsługa klientów

3.1. Rozmowa sprzedażowa.

 • Zasady kultury i etyki sprzedawcy.
 • Zasady obsługi klienta w różnych formach sprzedaży.
 • Zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej.
 • Rozmowa sprzedażowa.
 • Motywy zachowań klientów.
 • Aktywne słuchanie podczas obsługi klienta.
 • Zasady pracy zespołowej przy obsłudze klientów.
 • Elementy marketingu-mix .
 • Działania promocyjne przy obsłudze klientów.
 • Zasady prezentowania oferty handlowej.
 • Prezentowanie oferty handlowej.
 • Pobieranie informacji z zasobów internetowych.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem pracy sprzedawcy.
 • Zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska w pracy sprzedawcy.

3.2. Realizacja transakcji zakupu-sprzedaży.

 • Zasady dokonywania inkasa, rozliczania należności, zabezpieczania i odprowadzania utargów.
 • Rodzaje dowodów sprzedaży, zasady ich sporządzania i przechowywania.
 • Zasady funkcjonowania podatku VAT.
 • Zasady pakowania i wydawania towarów w różnych formach sprzedaży.
 • Zasady liczenia, szacowania, ważenia, mierzenia towarów .
 • Środki płatnicze, metody sprawdzania ich autentyczności.
 • Inkaso należności.
 • Wydawanie towaru klientowi.
 • Dokumentowanie sprzedaży.
 • Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń  technicznych stosowanych na stanowisku pracy sprzedawcy.
 • Zagrożenia dla życia i zdrowia mienia i środowiska w pracy sprzedawcy.

3.3. Ochrona praw konsumentów.

 • Prawa konsumenta.
 • Procedury przyjmowania reklamacji.
 • Zasady sporządzania dokumentów postępowania reklamacyjnego.
 • Procedury postępowania reklamacyjnego.
 • Dokumentowanie reklamacji.

4. Przedsiębiorca w handlu

4.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej.

 • Podstawy działalności gospodarczej.
 • Zasady planowania określonej działalności.
 • Formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa.
 • Aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Formy pozyskiwania kapitału.
 • Rejestrowanie firmy.
 • Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorstwa i instytucje funkcjonujące w handlu
 • Opodatkowanie działalności gospodarczej.
 • Wydajność pracy. Systemy wynagrodzeń  pracowników.
 • Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia gospodarcze.
 • Etyka w biznesie.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.
 • Opracowanie biznesplanu przedsiębiorstwa handlowego

4.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego.

 • Prace biurowe w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Sporządzanie pism, korespondencja .
 • Badanie potrzeb klientów.
 • Podejmowane działania w małej firmie handlowej.
 • Urządzenia biurowe i ich obsługa.
 • Programy komputerowe wspomagające działalność gospodarczą.
 • Źródła przychodów i kosztów w firmie handlowej.
 • Działania marketingowe właściciela firmy  handlowej.
 • Usługi posprzedażowe.
 • Zasady współpracy przedsiębiorstwa handlowego z otoczeniem.

5. Język obcy w działalności handlowej

5.1. Porozumiewanie się klientem i współpracownikami w języku obcym.

 • Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych, szczególnie dotyczące planowania pracy.
 • Obsługa klientów w języku obcym.
 • Rozmowa sprzedażowa.
 • Zastosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Wydawanie poleceń.
 • Negocjowanie warunków sprzedaży.
 • Porozumienie o współpracy.
 • Organizacja stanowiska pracy

5.2. Informacja o towarach.

 • Korespondencja handlowa w języku obcym.
 • Informacje na towarach, opakowaniach i metkach.
 • Źródła informacji o towarach.
 • Wiedza o towarach w zasobach internetowych.
 • Oferty szkoleniowe.  17.01.2021 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj55
mod_vvisit_counterTen miesiąc1131
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią2195

Aktualnie: gości 12 połączonych
Data: Sty 17, 2021

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony