Get Adobe Flash player


Materiał nauczania w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 723103

1.       Podstawy konstrukcji maszyn

1.1.   Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej.
 • Służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Nadzór nad warunkami pracy.
 • Zagrożenia występujące w zakładzie pracy.
 • Znaki bezpieczeństwa.
 • Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.
 • Sposoby minimalizowania występowania zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Wypadki przy pracy.
 • Choroby zawodowe.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Szkolenia pracowników z zakresu BHP i PPOŻ.
 • Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy.
 • Podstawowe zasady BHP i PPOŻ w przedsiębiorstwie samochodowym.
 • Zasady ergonomii.

1.2.   Podstawy rysunku technicznego

 • Rodzaje rysunków.
 • Normy obowiązujące dla rysunków technicznych.
 • Arkusze rysunkowe.
 • Pismo techniczne.
 • Linie rysunkowe.
 • Zasady rzutowania aksonometrycznego i prostokątnego.
 • Przekroje i widoki.
 • Zasady wymiarowania rysunków.
 • Uproszczenia rysunkowe.
 • Rysunek wykonawczy i złożeniowy.
 • Programy komputerowe do wykonywania rysunków.
 • Tolerancje i pasowania.
 • Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń.

1.3.   Podstawy konstrukcji maszyn

 • Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn.
 • Normalizacja części maszyn.
 • Połączenia nierozłączne.
 • Połączenia rozłączne.
 • Charakterystyka, zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
 • Materiały żelazne i ich stopy.
 • Materiały nieżelazne i ich stopy.
 • Materiały niemetalowe.
 • Materiały eksploatacyjne.
 • Rodzaje korozji.
 • Ochrona przed korozją.
 • Pomiary warsztatowe.
 • Metody pomiarowe.
 • Błędy pomiarowe.
 • Klasyfikacja przyrządów pomiarowych.
 • Wzorce miary.
 • Przyrządy pomiarowe.
 • Zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych.

1.4.   Maszynoznawstwo

 • Klasyfikacja i charakterystyka maszyn.
 • Maszyny i urządzenia transportowe.
 • Sposoby składowania materiałów.
 • Źródła energii niezbędnej do pracy maszyn.
 • Elektrownie jądrowe.
 • Maszyny hydrauliczne.
 • Maszyny cieplne.
 • Sprężarki.
 • Urządzenia chłodnicze.
 • Zasady użytkowania maszyn i urządzeń.
 • Charakterystyka napędów.
 • Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń.

1.5.   Techniki wytwarzania części maszyn i urządzeń

 • Techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń.
 • Odlewanie.
 • Obróbka plastyczna.
 • Obróbka ręczna.
 • Obróbka maszynowa skrawaniem.
 • Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna.
 • Wykańczająca obróbka powierzchni części maszyn i urządzeń.
 • Specjalne metody wytwarzania części maszyn i urządzeń.
 • Narzędzia i przyrządy stosowane podczas poszczególnych metod wytwarzania.
 • Kontrola jakości wykonanych prac.

2.       Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

2.1.   Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 • Podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego.
 • Wpływ alkoholu lub innych środków na działania kierującego.
 • Przyczyny wypadków drogowych.
 • Wpływ stanu technicznego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.
 • Oświetlenie pojazdu.
 • Wyposażenie obowiązkowe pojazdu.
 • Procedury postępowania podczas wypadku.
 • Procedury postępowania podczas kolizji drogowej.
 • Udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
 • Elementy kontrolno-pomiarowe pojazdu.
 • Zakres czynności kontrolno-obsługowych

2.2.   Zasady ruchu drogowego

 • Ogólne zasady ruchu drogowego.
 • Szczególna ostrożność.
 • Zasada ograniczonego zaufania.
 • Rodzaje dróg.
 • Dopuszczalne prędkości.
 • Włączanie się do ruchu.
 • Przecinanie się kierunku ruch pojazdów.
 • Przejazd przez skrzyżowania.
 • Pierwszeństwo przejazdu.
 • Skrzyżowania o ruch okrężnym.
 • Pionowe i poziome znaki drogowe.
 • Sygnały świetlne i nadawane przez osoby kierujące ruchem.
 • Przejazdy przez torowiska.
 • Pojazdy uprzywilejowane.

2.3.   Jazda w różnych warunkach drogowych

 • Zasady doboru i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych.
 • Obsługa codzienna pojazdu.
 • Przygotowanie miejsca pracy kierowcy.
 • Przewóz osób i ładunków.
 • Jazda w warunkach ograniczonej widoczności
 • Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych.
 • Ewidencja pojazdów.
 • Przeglądy techniczne.
 • Kategorie praw jazdy i zakres uprawnień.
 • Wydawanie praw jazdy.
 • Cofanie uprawnień do kierowania.
 • Kontrola drogowa.
 • Procedury na egzaminie wewnętrznym i państwowym.

3.       Technologia napraw pojazdów samochodowych

3.1.   Budowa pojazdu samochodowego

 • Klasyfikacja, identyfikacja pojazdów samochodowych.
 • Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego.
 • Własności trakcyjne pojazdów samochodowych.
 • Budowa i zasada działania układu napędowego pojazdów samochodowych.
 • Budowa i zasada działania układu hamulcowego pojazdów samochodowych.
 • Budowa i zasada działania układu kierowniczego pojazdów samochodowych.
 • Budowa i zasada działania elementów nośnych i jezdnych pojazdów samochodowych.
 • Koła i ogumienie.
 • Nadwozia pojazdów samochodowych.
 • Podstawowe wiadomości o silnikach.
 • Proces spalania w silnikach.
 • Parametry pracy silnika, charakterystyka silnika.
 • Układ korbowy.
 • Układ rozrządu.
 • Kadłuby i głowice.
 • Układy zasilania silników z zapłonem iskrowym.
 • Układy zasilania silników z zapłonem samoczynnym.
 • Układ chłodzenia.
 • Układ smarowania.
 • Układy dolotowe i wylotowe.

3.2.   Diagnozowanie stanu technicznego zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego

 • Przyjęcie pojazdu do diagnostyki.
 • Organizowanie stanowiska pracy do diagnostyki.
 • Diagnostyka silników pojazdów samochodowych.
 • Diagnostyka układów podwozia pojazdów samochodowych.
 • Diagnostyka nadwozia pojazdu samochodowego

3.3.   Naprawa zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego

 • Naprawy silników pojazdów samochodowych.
 • Naprawy układu chłodzenia.
 • Naprawy układu smarowania.
 • Naprawy układu napędowego.
 • Naprawy układu hamulcowego.
 • Naprawy układu kierowniczego.
 • Naprawy elementów nośnych i jezdnych pojazdów samochodowych.
 • Naprawy nadwozi pojazdów samochodowych

4.       Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

4.1.   Elektrotechnika i elektronika-wiadomości podstawowe

 • Podstawowe pojęcia stosowane w elektrotechnice i elektronice: obwód, schemat obwodu, węzeł, gałąź, zacisk, odbiornik, wymuszenie i odpowiedź, przewodnik, prąd elektryczny, gęstość prądu elektrycznego, rezystancja, rezystywność, konduktancja, konduktywność, napięcie, zwroty prądów i napięć.
 • Jednostki układu SI stosowane w elektrotechnice i elektronice.
 • Elementy struktury obwodu elektrycznego.
 • Prąd elektryczny, napięcie, prawa Kirchhoffa i prawo Ohma.
 • Rezystancja zastępcza układu szeregowego, równoległego i mieszanego.
 • Moc czynna w obwodach prądu stałego, bilans mocy czynnej, dopasowanie odbiornika do rzeczywistego źródła napięcia stałego, sprawność układu.
 • Analiza obwodów prądu stałego z wykorzystaniem symulacji komputerowej.
 • Budowa i zasada działania elementów reaktancyjnych – cewki indukcyjnej i kondensatora.
 • I i II prawo Kirchhoffa oraz prawo Ohma dla obwodów prądu sinusoidalnego.
 • Analiza obwodów prądu sinusoidalnego z wykorzystaniem symulacji komputerowej.
 • Budowa i zasada działania elementów półprzewodnikowych oraz optoelektronicznych.
 • Parametry i charakterystyki elementów półprzewodnikowych i optoelektronicznych.
 • Funkcje i obszary zastosowań elementów półprzewodnikowych i optoelektronicznych.
 • Budowa, zasada działania, parametry, charakterystyki i obszary zastosowań wzmacniaczy.
 • Budowa, zasada działania, parametry, charakterystyki i obszary zastosowań układów prostowniczych, stabilizacyjnych i zasilających.
 • Szacowanie wartości parametrów wzmacniaczy, prostowników, stabilizatorów, zasilaczy i generatorów.
 • Wpływ elementów i podzespołów na pracę analogowych układów elektronicznych.
 • Dobór analogowych układów elektronicznych w zależności od warunków eksploatacyjnych.
 • Zasada działania, parametry, charakterystyki i obszary zastosowań bramek logicznych.

4.2.   Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne pojazdów samochodowych

 • Źródło napięcia i źródło prądu;
 • rodzaje samochodowych instalacji elektrycznych;
 • zabezpieczenia nadprądowe samochodowych instalacji elektrycznych;
 • wykorzystanie przekaźników w elektrycznych instalacjach samochodowych;
 • budowa i zasada działania zaworów elektromagnetycznych;
 • układ zasilania elektrycznego pojazdów;
 • statyczne źródła energii elektrycznej-akumulatory, ogniwa;
 • trójfazowa prądnica prądu przemiennego-alternator;
 • regulatory napięcia alternatorów;
 • system rozruchu silników spalinowych..

4.3.   Wyposażenie elektroniczne pojazdów samochodowych

 • Układ zapłonowy-budowa i zasada działania.
 • Oświetlenie pojazdów samochodowych-rodzaje, parametry techniczne.
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe, przeznaczenie i podział..
 • Czujnik deszczu oraz czujnik zmierzchu.
 • Tachografy.
 • Systemy sterowania silnikami ZI ZS, turbodoładowanie.
 • Instalacje gazowe w pojazdach samochodowych.
 • System OBD.
 • Układy regulacji dynamiki jazdy - abs, asr, system stabilizacji toru jazdy, elektroniczna regulacja amortyzatorów.
 • Układy zwiększające komfort jazdy-ogrzewanie i klimatyzacja, elektryczne podnoszenie szyb i dachu oraz elektryczna regulacja siedzeń, elektryczna regulacja lusterek, centralne blokowanie drzwi, elektroniczne sterowanie skrzynią przekładniową i sprzęgłem.
 • Układy bezpieczeństwa biernego-poduszki boczne i kurtyny gazowe, poduszki kompaktowe, pirotechniczne napinacze pasów.
 • Układy ochrony przed kradzieżą-immobilazery z transporderem, dodatkowe instalacje alarmowe

5.       Działalność gospodarcza w branży samochodowej

5.1.   Podstawy działalności gospodarczej

 • Przepisy prawa regulujące podejmowanie działalności gospodarczej.
 • Rodzaje przedsiębiorstw.
 • Dokumentacja dotycząca podejmowania i zamykania działalności gospodarczej.
 • Rejestrowanie firmy.
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika.
 • Szkolenia pracowników.
 • Opodatkowanie działalności gospodarczej.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Tajemnica służbowa.
 • Etyka zawodowa.
 • Odpowiedzialność służbowa i karna.
 • Przedsiębiorstwa w branży samochodowej.
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa samochodowego.
 • Marketing w przedsiębiorstwie samochodowym.
 • Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa.
 • Przykłady współpracy przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej.

5.2.   Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej

 • Charakterystyka przedsiębiorstwa samochodowego.
 • Przepisy prawne dotyczące BHP, ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki materiałami i surowcami.
 • Dokumentacja funkcjonująca w przedsiębiorstwie samochodowym.
 • Biuro obsługi klienta.
 • Urząd Dozoru Technicznego.
 • Stacja kontroli pojazdów.
 • Organizacja procesu obsługowo-naprawczego.
 • Dokumentowanie i rozliczanie procesu obsługowo-naprawczego.

6.       Język obcy w branży samochodowej

6. 1.  Język obcy w branży motoryzacyjnej

 • Terminologia nazw i pojęć z branży samochodowej.
 • Zwroty grzecznościowe stosowane podczas rozmowy z klientami.
 • Rozmowy dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w języku obcym.
 • Zasady prowadzenia i utrzymywania kontaktów z klientami i kontrahentami w języku obcym.
 • Korespondencja dotycząca zadań zawodowych.
 • Dokumentacja pojazdu samochodowego w języku obcym.
 • Zasady posługiwania się słownikami technicznymi.
 • Objaśnianie poleceń stosowanych w przyrządach diagnostycznych wyrażanych w języku obcym.
 • Opracowywanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania zadań zawodowych.
 • Wypełnianie dokumentów urzędowych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych.
 • Obcojęzyczne źródła informacji zawodowych

  17.01.2021 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj88
mod_vvisit_counterTen miesiąc1164
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią2195

Aktualnie: gości 8 połączonych
Data: Sty 17, 2021

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony