Get Adobe Flash player

Materiał nauczania w zawodzie elektryk 741103
 1. Elektrotechnika i elektronika

1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki

 • Wielkości fizyczne i jednostki w elektrotechnice.
 • Pole elektryczne (elektryzowanie się ciał, przenikalność elektryczna, natężenie pola, potencjał i napięcie, przewodnik w polu elektrycznym, pojemność elektryczna, kondensatory).
 • Pole magnetyczne (indukcja i strumień magnetyczny, natężenie pola magnetycznego, magnesowanie materiałów, indukcja elektromagnetyczna, indukcyjność własna i wzajemna, prądy wirowe).
 • Prąd elektryczny (prawo Ohma, moc, energia, prąd w różnych środowiskach).
 • Źródła energii elektrycznej.

1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne

 • Materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice, (właściwości, produkcja).
 • Dokumentacja techniczna urządzeń (schematy ideowe i montażowe).
 • Montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych (płytki drukowane, połączenia elektryczne, złącza, sposoby montażu, lutowanie).
 • Elementy w elektrotechnice (oznaczenia).
 • Montaż mechaniczny (obudowy, radiatory, połączenia mechaniczne).

1.3. Przyrządy i metody pomiarowe

 • Analiza wyniku pomiaru.
 • Mierniki analogowe.
 • Mierniki cyfrowe.
 • Generatory pomiarowe.
 • Oscyloskopy.
 • Przetworniki pomiarowe

1.4. Obwody prądu stałego

 • Elementy obwodu.
 • Prawa Kirchhoffa.
 • Obwody nierozgałęzione.
 • Obwody rozgałęzione.
 • Obliczanie obwodów (metoda przekształcania, metoda praw Kirchhoffa, metoda prądów oczkowych).

1.5. Obwody prądu zmiennego

 • Przebiegi sinusoidalne (powstawanie, wielkości, przesunięcie fazowe, analiza).
 • Analiza obwodów z elementami RLC:
 • Elementy idealne R, L, C, szeregowe połączenie elementów RL, RC, RLC, równoległe połączenie elementów RL, RC, RLC.
 • Moc w obwodach prądu sinusoidalne zmiennego.
 • Rezonans w obwodach elektrycznych.
 • Obwody elektryczne ze sprzężeniami magnetycznymi (transformatory).
 • Układy trójfazowe (układy symetryczne i niesymetryczne, moc w układach trójfazowych).

1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe

 • Wiadomości wstępne.
 • Materiały półprzewodnikowe.
 • Klasyfikacja elementów i układów elektronicznych.
 • Rezystory i potencjometry.
 • Kondensatory.
 • Cewki indukcyjne.
 • Warystory.
 • Termistory.
 • Diody.
 • Tranzystory bipolarne i unipolarne.
 • Półprzewodnikowe elementy przełączające: diaki, triaki i tyrystory.
 • Elementy optoelektronicze: fotodiody, fotorezystory, fototranzystory, diody LED, transoptory.
 • Dokumentacja techniczna, katalogi instrukcje obsługi.

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy związanych z układami elektronicznymi

 • Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy z układami elektronicznymi.
 • Przepisy związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z układami elektronicznymi.
 • Przepisy związane z ochroną środowiska w procesach pracy z układami elektronicznymi.
 • Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce.
 • Prawna ochrona pracy.
 • Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektronicznymi.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektronicznymi,

1.8. Układy analogowe

 • Filtry układy prostownicze i stabilizatory
 • Układy zasilające.
 • Wzmacniacze(sprzężenie zwrotne. parametry wzmacniaczy, charakterystyki wzmacniaczy).
 • Podstawowe układy wzmacniające (wzmacniacze m.cz., wzmacniacze wielostopniowe, wzmacniacze mocy, wzmacniacze szerokopasmowe, wzmacniacze selektywne, wzmacniacze różnicowe, wzmacniacz operacyjny).
 • Generatory przebiegów sinusoidalnych.

1.9. Układy cyfrowe

 • Klasyfikacja układów cyfrowych.
 • Arytmetyka cyfrowa.
 • Algebra Boole’a.
 • Układy kombinacyjne.
 • Parametry układów cyfrowych.
 • Technika TTL.
 • Układy sprzęgające i wyjściowe mocy.
 • Układy transmisji sygnałów.
 • Przetworniki A/C oraz C/A.

 2. Maszyny i urządzenia elektryczne

2.1.     Maszyny i urządzenia elektryczne  – wprowadzenie

 • Klasyfikacja maszyn elektrycznych.
 • Zjawiska fizyczne występujące w maszynach elektrycznych.
 • Podział maszyn ze względu na rodzaj przetwarzanej energii.
 • Odwracalność pracy maszyn elektrycznych.
 • Elementy maszyn elektrycznych.
 • Straty mocy i sprawność.
 • Tabliczki znamionowe maszyn elektrycznych.
 • Zagadnienia cieplne.
 • Chłodzenie maszyn elektrycznych.
 • Rodzaje pracy maszyn elektrycznych.
 • Rodzaje ochrony maszyn elektrycznych.
 • Rodzaje budowy maszyn elektrycznych.
 • Oznaczenia maszyn elektrycznych.
 • Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych.
 • Materiały magnetyczne.
 • Materiały przewodzące.
 • Materiały elektroizolacyjne.
 • Materiały konstrukcyjne.

2.2.     Transformatory

 • Klasyfikacja transformatorów.
 • Zasada działania transformatora.
 • Elementy budowy transformatora.
 • Chłodzenie transformatorów.
 • Parametry transformatorów.
 • Schemat zastępczy transformatora.
 • Stany pracy transformatorów.
 • Stany nieustalone.
 • Transformatory trójfazowe.
 • Budowa transformatorów trójfazowych.
 • Układy i grupy połączeń.
 • Praca równoległa transformatorów.
 • Regulacja napięcia w transformatorze.
 • Straty mocy i sprawność transformatorów.
 • Transformatory specjalne.
 • Transformatory małej mocy.
 • Projektowanie transformatorów.
 • Eksploatacja transformatorów.
 • Podstawowe uszkodzenia transformatorów.

2.3.     Maszyny indukcyjne

 • Pole magnetyczne w maszynach elektrycznych.
 • Sposoby wytwarzania pola magnetycznego w maszynach elektrycznych.
 • Pole magnetyczne wirujące wytworzone przez nieruchome uzwojenie trójfazowe.
 • Siła elektromotoryczna indukowana w maszynie prądu przemiennego.
 • Uzwojenia maszyn bezkomutatorowych prądu przemiennego.
 • Klasyfikacja maszyn indukcyjnych.
 • Zastosowanie maszyn indukcyjnych.
 • Zasada działania silnika indukcyjnego.
 • Budowa maszyn indukcyjnych.
 • Schemat zastępczy maszyny indukcyjnej.
 • Moment elektromagnetyczny maszyny indukcyjnej.
 • Praca maszyny indukcyjnej.
 • Bilans mocy i sprawność.
 • Praca silnikowa maszyny indukcyjnej.
 • Rozruch i nastawianie prędkości silnika indukcyjnego.
 • Praca prądnicowa maszyny indukcyjnej.
 • Praca hamulcowa maszyny elektrycznej.
 • Specjalne przypadki pracy maszyny indukcyjnej.
 • Maszyny indukcyjne o budowie specjalnej.
 • Badania i pomiary maszyn indukcyjnych.

2.4.     Maszyny synchroniczne

 • Klasyfikacja maszyn synchronicznych.
 • Zasada działania prądnicy synchronicznej.
 • Uzwojenia maszyn synchronicznych.
 • Budowa maszyn synchronicznych.
 • Oddziaływanie twornika w maszynach synchronicznych.
 • Moment elektromagnetyczny maszyny synchronicznej.
 • Schemat zastępczy maszyny synchronicznej.
 • Praca samotna prądnicy synchronicznej.
 • Praca równoległa prądnic synchronicznych.
 • Silnik synchroniczny.
 • Wzbudzenie maszyn synchronicznych.
 • Straty mocy i sprawność.
 • Maszyny synchroniczne o budowie specjalnej.
 • Badania maszyn synchronicznych.

2.5.     Maszyny komutatorowe

 • Klasyfikacja maszyn komutatorowych.
 • Zasada działania maszyn komutatorowych prądu stałego.
 • Budowa maszyn komutatorowych prądu stałego.
 • Uzwojenia tworników maszyn komutatorowych prądu stałego.
 • Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu twornika maszyn komutatorowych prądu stałego.
 • Oddziaływanie twornika w maszynie prądu stałego
 • Komutacja w maszynach prądu stałego.
 • Rodzaje pracy maszyn komutatorowych prądu stałego.
 • Rodzaje wzbudzenia maszyn komutatorowych prądu stałego.
 • Praca prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego.
 • Praca silnikowa prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego.
 • Straty mocy i sprawność prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego.
 • Maszyny specjalne prądu stałego.
 • Podstawowe uszkodzenia maszyn prądu stałego.
 • Podział maszyn komutatorowych prądu przemiennego.
 • silniki komutatorowe jednofazowe,
 • silniki komutatorowe wielofazowe

2.6.     Napęd elektryczny

 • Napęd elektryczny – podstawowe wiadomości.
 • Ementy sterujące i regulacyjne.
 • Układy sterowania w napędzie elektrycznym.
 • Napęd przy użyciu silników elektrycznych.
 • Serwomechanizmy.
 • Wał elektryczny.
 • Sprzęgła elektromagnetyczne.
 • Tyrystorowe układy napędowe.
 • Półprzewodnikowe przyrządy mocy.
 • Układy scalone mocy.
 • Moduły elektroizolowane.
 • Prostowniki niesterowane i sterowane.
 • Przekształtniki.
 • Energoelektroniczne łączniki jednofazowe i trójfazowe prądu przemiennego.
 • Jednofazowe i trójfazowe sterowniki prądu przemiennego.
 • Bezpośrednie i pośrednie przekształtniki częstotliwości.
 • Falowniki zasilane ze źródła napięcia stałego oraz ze źródła prądu stałego.
 • Komutacja wewnętrzna.
 • Energoelektroniczne łączniki prądu stałego.

2.7.     Grzejnictwo i chłodnictwo

 • Sposoby przemiany energii elektrycznej w cieplną.
 • Metody grzejne.
 • Materiały grzejne, izolacyjne i ogniotrwałe.
 • Elementy grzejne.
 • Sposoby regulacji temperatury.
 • Grzejnictwo elektryczne oporowe w AGD.
 • Grzejnictwo elektryczne oporowe przemysłowe.
 • Łukowe urządzenia grzejne.
 • Elektrodowe urządzenia grzejne.
 • Indukcyjne urządzenia grzejne.
 • Pojemnościowe urządzenia grzejne.
 • Promiennikowe urządzenia grzejne.
 • Ogrzewanie podłogowe.
 • Ogrzewanie schodów i podjazdów.
 • Klimatyzatory.
 • Czynniki chłodnicze.
 • Chłodnictwo absorpcyjne i sprężarkowe.
 • Eksploatacja chłodziarek i klimatyzatorów.

2.8.     Energoelektronika. Stacje i rozdzielnice elektroenergetyczne

 • Klasyfikacja stacji i rozdzielnic elektroenergetycznych.
 • Przyczyny, rodzaje i skutki zwarć.
 • Sposoby gaszenia łuku elektrycznego.
 • Wysokonapięciowe urządzenia rozdzielcze.
 • Układy połączeń obwodów głównych.
 • Rozwiązania konstrukcyjne stacji.
 • Dobór urządzeń obwodów głównych.
 • Potrzeby własne.
 • Obwody pomocnicze.
 • Napędy łączników wysokiego napięcia.
 • Zabezpieczenia w elektroenergetyce – podstawowe wiadomości.
 • Zabezpieczenia identyfikacji zakłóceń i zagrożeń – przekaźniki elektroenergetyczne.
 • Zabezpieczenia przekaźnikowe.
 • Automatyka elektroenergetyczna.

2.9.     Ochrona przeciwporażeniowa

 • Pojęcia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej.
 • Obostrzenia.
 • Zakresy napięciowe.
 • Układy sieci.
 • Oznaczenia przewodów i zacisków urządzeń.
 • Rozdzielnice w różnych układach sieci.
 • Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej.
 • Przewody ochronne.
 • Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.
 • Urządzenia ochronne różnicowoprądowe.
 • Uziomy.
 • Warunki stosowania urządzeń elektrycznych o określonych klasach ochronności, zapewniające ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.
 • Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
 • Użytkowanie instalacji elektrycznych.
 • Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej.

 3. Instalacje elektryczne

3.1.  Przewody w instalacjach elektrycznych

 • Rodzaje przewodów elektrycznych.
 • Budowa, oznaczenie i zastosowanie przewodów w instalacjach mieszkalnych i przemysłowych do 1 kV.
 • Budowa, oznaczenie i zastosowanie przewodów w instalacjach powyżej 1 kV.
 • Przewody specjalne.
 • Przewody do zastosowania w instalacjach inteligentnych.
 • Wielkości znamionowe przewodów elektrycznych.
 • Cieplne i dynamiczne działanie prądu w przewodach.
 • Obciążalność przewodów elektrycznych.
 • Sposoby łączenia przewodów elektrycznych

3.2.  Sprzęt w instalacjach elektrycznych

 • Dotyczące łączników niskiego napięcia.
 • Parametry łączników nn.
 • Łuk elektryczny i jego gaszenie.
 • Rodzaje, budowa, schematy połączeń i zastosowanie łączników instalacyjnych ręcznych.
 • Gniazda wtyczkowe i wtyczki.
 • Łączniki drążkowe i warstwowe.
 • Rodzaje, budowa i zastosowanie łączników automatycznych.
 • Wyłączniki instalacyjne nadprądowe.
 • Wyłączniki różnicowoprądowe.
 • Ochronniki przepięć klasy C i D.
 • Styczniki.
 • Bezpieczniki.
 • Łączniki stosowane w układach sterowniczych i sygnalizacyjnych.
 • Łączniki bezstykowe.
 • Łączniki nn w urządzeniach dźwigowych.
 • Rodzaje i przeznaczenie rur, rozgałęźników, złączek i puszek instalacyjnych.
 • Korytka.
 • Rury ochronne do przewodów stalowe i PCW.
 • Rury elektroinstalacyjne sztywne i giętkie, np. typu peszel.
 • Złączki i puszki instalacyjne.

3.3.  Oświetlenie elektryczne

 • Podstawowe wielkości świetlne.
 • Rodzaje źródeł światła.
 • Lampy żarowe i halogenowe.
 • Lampy fluorescencyjne i wyładowcze.
 • Świetlówki kompaktowe.
 • Lampy LED.
 • Klasy oświetlenia wnętrz.
 • Rodzaje oświetlenia.
 • Zasady oświetlania wnętrz i oświetlenia zewnętrznego.
 • Oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych.
 • Oświetlenie ogrodu.
 • Oświetlenie awaryjne.
 • Prawidłowe oświetlenie miejsca pracy.
 • Przeznaczenie, budowa i klasyfikacja opraw oświetleniowych.
 • Parametry świetlne opraw.
 • Oprawy do oświetlenia sufitowego, naściennego i podłogowego.
 • Metody obliczania natężenia oświetlenia

3.4.  Budowa i rodzaje instalacji elektrycznych

 • Parametry techniczne sprzętu instalacyjnego.
 • Parametry techniczne instalacji elektrycznych .
 • Pomiar rezystancji izolacji w instalacji 1-fazowej i 3-fazowej.
 • Części składowe instalacji wg norm: przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnica główna.
 • Elektroenergetyczna sieć rozdzielcza do 1 kV i powyżej 1 kV.
 • Instalacje odbiorcze.
 • Rodzaje instalacji elektrycznych w zależności od rodzaju odbiorników elektrycznych, obiektów budowlanych, czasu użytkowania.
 • Układy sieci i instalacji elektrycznych: układ TN, układ TT, układ IT.
 • Rodzaje instalacji elektrycznych niskiego napięcia w zakładach przemysłowych.
 • Rodzaje instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.
 • Rodzaje i sposoby montażu instalacji elektrycznych.
 • Przykłady dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych.
 • Zastosowanie rysunku technicznego elektrycznego do tworzenia planów i schematów montażowych instalacji elektrycznych.
 • Zasady projektowania instalacji elektrycznych: oświetleniowych i gniazd wtykowych.
 • Koszty materiałowe wykonania instalacji elektrycznych.

4.Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

 • Podstawy formalno-prawne dzielności gospodarczej:
 • podstawy działalności gospodarczej,
 • planowanie określonej działalności gospodarczej,
 • formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa,
 • pozyskiwanie kapitału,
 • rejestrowanie firmy,
 • dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej,
 • opodatkowanie działalności gospodarczej,
 • zasady systemu wynagrodzeń pracowników,
 • obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zasady prowadzenia działalności biurowej.
 • Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektrycznej:
 • badanie rynku w zakresie popytu na usługi branży elektronicznej,
 • marketing w branży usług elektrycznych,
 • koszty i przychody w działalności małej firmy elektrycznej,
 • źródła przychodów i kosztów w firmie branży elektrycznej,
 • zasady współpracy przedsiębiorstwa branży elektrycznej z innymi firmami

5. Język obcy w branży elektrycznej

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów.
 • Montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Aktywne formy poszukiwania pracy
  17.01.2021 Wetter Ostsee

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj81
mod_vvisit_counterTen miesiąc1157
mod_vvisit_counterPoprzedni miesią2195

Aktualnie: gości 9 połączonych
Data: Sty 17, 2021

Sprawdź nas w CIRF


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony